Usługi informatyczne


Kontakt z nami

Zapraszamy do kontaktu z naszym specjalistą

+48 32 718 62 60
+48 607 723 838Outsourcing IT

Zakres usług w ramach outsourcingu IT:

 • Zarządzanie infrastrukturą sieciową, urządzeniami sieciowymi i serwerami
 • Utrzymanie i zarządzanie oprogramowaniem
 • Wykonywanie modernizacji sprzętu w oparciu o realne potrzeby klienta
 • Nadzór nad bezpieczeństwem danych
 • Bezpieczne składowanie (backup) danych użytkowników
 • Utrzymanie i zarządzanie zasobami użytkowników: konta,profile sprzętowe i programowe
 • Administrację systemami, bieżący monitoring i wykrywanie sytuacji awaryjnych
 • Bieżące rozwiązywanie problemów i prowadzenie działań naprawczych
 • Raportowanie o zaistniałych awariach i sposobach ich usuwania
 • Doradztwo w zakresie informatyzacji przedsiębiorstwa
 • Sporządzanie kopii zapasowych
 • Serwisowanie sprzętu u klienta
  Co firma może zyskać dzięki outsourcingowi IT:

 • Realizacja usług na najwyższym poziomie
 • Obniżenie kosztów operacyjnych i poprawienie rentowności firmy
 • Zwiększenie przejrzystości kosztów poprzez stałe miesięczne opłaty
 • Optymalizacja kosztów utrzymania systemów dzięki przeniesieniu odpowiedzialności na usługodawcę
 • Dostęp do najlepszych specjalistów w dziedzinie informatyki i dziedzin pokrewnych
 • Możliwość koncentracji na priorytetowej działalności firmy oraz dostęp do usług i produktów najwyższej jakości
Serdecznie zapraszamy do współpracy

Powiedz nam, jak możemy Ci pomóc

Logotyp ItOne

+48 32 718 62 60
ul. Floriana 8
41-703 Ruda Śląska